Єдина Країна! Єдина Країна!

Система Менеджменту Якості

Система Менеджменту Якості

З 22 по 23 грудня компанія «Бізнес-Архітектор» успішно пройшла сертифікаційний аудит на відповідність системи менеджменту якості міжнародному стандарту ISO 9001:2008 та отримала сертифікат № UA226201.

Вручення сертифікату iso9001 геннеральному директору компанії Денису Козицкому

Розробка та впровадження системи менеджменту якості були одними з основних складових стратегії компанії з моменту її відкриття.

Причинами, що спонукали компанію пройти сертифікацію, були: підвищення якості надаваних компанією послуг, підвищення задоволеності клієнтів, позитивний імідж, підвищення конкурентоспроможності організації, збільшення лояльності співробітників і клієнтів.

Основні бізнес-процеси Системи менеджменту якості компанії «Бізнес-Архітектор» автоматизовані, що дозволило спростити систему і зробити її зрозумілою для всіх співробітників організації.

Система якості компанії «Бізнес-Архітектор» постійно змінюється і вдосконалюється відповідно до вимог ринку і побажань наших замовників.

Для проходження сертифікації компанія «Бізнес-архітектор» використовувала технологію "Типова система якості франчайзі", розроблену фірмою "1С" на основі системи стандартів якості ISO 9001:2008.

як сертифікуючого органу була обрана одна з найбільш авторитетних і великих міжнародних сертифікаційних організацій - компанія Bureau Veritas Certification (BVC).

Впровадження системи якості дозволило компанії «Бізнес-Архітектор» зробити ще один крок до досягнення головної мети компанії: бути Лідером у сфері Управління Інформацією.

Політика в області якості ТОВ «Бізнес-Архітектор»

Політика в області якості компанії «Бізнес-Архітектор» спрямована на досягнення найбільш високих стандартів ефективності та якості наших продуктів і послуг.

Керівництво компанії "Бізнес-Архітектор" бачить своє основне завдання в створенні умов, що забезпечують усвідомлене залучення працівників у процес управління якістю, максимальний розвиток їх творчих здібностей і бере на себе відповідальність за реалізацію політики і цілей в області якості.

Політика компанії "Бізнес-Архітектор" в області якості ґрунтується на принципах та цінностях, які випливають з Цілей і Стратегії компанії.

Найважливішим стратегічним напрямом діяльності Компанії є створення та постійне поліпшення Системи Менеджменту якості. Менеджмент Якості розглядається як ефективний інструмент, за допомогою якого можна впорядкувати бізнес-процеси компанії і керувати ними.