Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

Логістика і управління складом1С-Логістика: Управління складом

Функціональні можливості програмного продукту

Завдання топології складу та облік товару на складі

У системі можливо ведення обліку будь-якої кількості складів і зон усередині складу, в будь-який момент точно визначити місцезнаходження і кількість товару на складі у всіх можливих одиницях зберігання, у розрізі строків придатності, партій і серійних номерів.

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктам «Логістика»

Прийом і розміщення товару

Планування і прийом товарів

Можливими джерелами надходження товару можуть виступати постачальники (при отриманні товарів від постачальників), клієнти (при поверненні товарів від клієнтів), інші склади (у разі переміщення між складами одного підприємства), виробничі майданчики (у разі надходження готової продукції з виробництва). Інформація про очікувану приймання заноситься і зберігається в системі.

Планування приймання даєможливість:

 • вводити інформацію про товар або його штрих-код,
 • друкувати етикетки на товар або палети,
 • готувати складські площі до розміщення товару і залучати додаткові ресурси (працівники, обладнання) для приймання товару і т. д.,
 • готувати складські площі до розміщення товару в зоні приймання, так і в основній зоні зберігання і т. п.

Можна автоматично отримувати інформацію про очікувану приймання в форматі

Процедура приймання товару включає в себе такі операції:

 • розвантаження в зону приймання;
 • ідентифікація і маркування;
 • приведення товару до стандарту складського зберігання;
 • контроль якості товару, який надійшов;
 • перерахунок товару;
 • і т. д.

Система дозволяє приймати товар як «за фактом» його надходження, так і грунтуючись на інформації про плановане надходження. В останньому випадку в системі можна відстежувати розбіжність між запланованим і фактично прийнятим товаром. При наявності розбіжностей, користувач отримує список невідповідностей.

Розміщення товару на складі

Після приймання товару відбувається його розміщення на складі в зоні основного зберігання. Якщо використовуються радіо - термінали планування і видача завдань на розміщення можна виконувати як при прийманні товару, так і після її завершення.

Дозволяє найбільш оптимально розміщувати товар відповідно до АВС-класифікації або особливостями зберігання.

Правила розміщення товару можна задавати індивідуально для кожної одиниці зберігання товару (палети, коробки, штуки). Що дозволяє використовувати різну логіку роботи з кожним типом одиниць зберігання. Наприклад, поставити унікальну для даної одиниці зберігання область розміщення та/або область відбору.

Для кожної одиниці зберігання товару задаються індивідуальні пріоритети розміщення:

 • розміщувати у вільні клітинки;
 • розміщувати в зайняті осередку до такого ж товару;
 • розміщувати в зайняті осередку до будь-якого товару;
 • закріплювати певну комірку за конкретним товаром;
 • за іншим пріоритетам.

Розміщуючи товар на складі — контролюються його об'ємні та вагові характеристики. Використовуючи цю інформацію, система підбирає тільки ті комірки, куди товар можна розмістити фізично.

Відбір, упакування і відвантаження товару

Можливими одержувачами товару зі складу можуть бути клієнти (при відвантаження товару клієнту), постачальники (при поверненні товару постачальнику), інші склади (при переміщенні між складами одного підприємства), виробничі майданчики (при видачі матеріалу і комплектуючих у виробництво) і т. д.

В систему вводиться інформація про замовлення для відвантаження. На підставі цієї інформації можна проводити підготовчі заходи.

Можна автоматично отримувати інформацію про замовлення на відвантаження в форматі

На підставі замовлення на відвантаження проводиться відбір товару. Відбір одного замовлення можна робити одночасно як одному, так і декільком працівникам. Також можна одночасно збирати кілька замовлень одним співробітником. Завдання на добір можна розбивати по робочим зонам складу.

Товар (палетний, коробковий, штучний) для його подальшої пакування і відвантаження відбирається за такими принципами: враховуючи терміни придатності товару, враховуючи партії товару (FIFO, LIFO), в порядку їх рейтингу, за принципом максимального вивільнення осередків, за принципом мінімізації часу і т. п.

Операція упаковки може виконуватися як в процесі відбору товару, так і по закінченні відбору у виділеній зоні упаковки. При упаковці створюється вантажне місце (вантаж), що має унікальний ідентифікатор і вагогабаритні характеристики. Вантаж можна зберігати, обробляти на складі як будь-який інший товар. На вантажне місце можна роздрукувати етикетку і пакувальний лист.

Після виконання операцій відбору і упаковки товари і вантажі потрапляють в зону відвантаження, і далі можуть відвантажуватися клієнту. У разі відмови клієнта від всього замовлення або його частини можна провести розпаковування вантажів і повторне розміщення на складі.

У процесі відбору, пакування і відвантаження контролюються стадії виконання замовлення за кількістю в розрізі товарів.

Внутрішні складські операції

Організована підтримка галузі відбору і довільне переміщення товару по складу (оптимізація зберігання тощо) щоб забезпечити плановані замовлення на відвантаження товарів і забезпечити оптимальний рівень запасів у зоні відбору. При цьому контролюється доступність переміщуваного товару та можливість розміщення у вибрані оператором комірки.

Інвентаризація

Проведення повної інвентаризації може призвести до повної зупинки роботи складу, і, відповідно, припинення відвантаження товарів замовникам. Тому в більшості випадків інвентаризація здійснюється «на льоту», без зупинки складу.

Виборчий перерахунок товару на складі під час робочого циклу дозволяє скоротити або повністю уникнути перерви в роботі.

Система передбачає такі види інвентаризації:

 • інвентаризація певної комірки або групи комірок на вимогу оператора або за зазначеної періодичності;
 • інвентаризація всіх клітинок, у яких зберігатися конкретний товар;
 • інвентаризація довільної області складу (робиться по осередках обраної області);
 • інвентаризація порожніх клітинок (проводиться візуальний контроль осередків на відсутність у них товару);
 • контроль складу вантажів.

Проводячи інвентаризацію комірки, в яких проводиться перерахунок товару, можуть блокуватися. Після проведення інвентаризації блокування знімається, і осередки стають доступними для складських операцій.

Для зіставлення втраченого і віднайденого товару використовується акт звірки інвентаризації. Підтверджені нестачі можуть бути списані з залишків складу.

Управління завданнями

У модуль управління завданнями входить: планування, видача та контроль виконання завдань. Для кожного співробітника в сукупності з використовуваним їм обладнанням можна визначати склад доступних для нього робочих зон складу і виконуваних операцій.

Видана завдання фіксує час, коли її видали і співробітник, який відповідає за її виконання. По кожному співробітнику фіксується вся історія його роботи: завдання, які він виконував, час їх виконання, кількість та обсяг товару, вагу і т. п. Це дозволяє детально аналізувати роботу кожного співробітника і реалізувати гнучку систему мотивації.

Система підтримує 2 способи видачі завдань:

 1. «Паперова» технологія. Завдання видаються на паперових носіях, і складський працівник робить відмітку про їх виконання вручну. Потім паперовий носій передається оператору, який контролює і вводить інформацію за даним завданням в ручну.
 2. Радіо-термінальна технологія. Радіо-термінали мають оп-linе підключення до системи, забезпечуючи роботу в режимі реального часу. При цьому всі дані витягуються, і вносяться в систему без участі оператора самими співробітниками, які виконують ці операції. У оператора є можливість стежити і коригувати хід виконання робіт.

Максимальну ефективність і точність виконання завдань можна гарантувати, тільки використовуючи радіо-термінальну технологію. Радіо-термінальна технологія — це обов'язкова вимога для великих складів з великим товарообігом.

Штрих-кодування

Система підтримує штрих-кодування товарів, осередків та палет.

Існує можливість збереження на зовнішніх штрих-кодів товару і формування внутрішніх штрих-кодів. Штрих-коди для товарів формуються з урахуванням артикулу та одиниці зберігання.

Будь-який штрих-код може бути роздрукований на звичайному принтері або ж на спеціалізованому принтері етикеток.

Розрахунок послуг відповідального зберігання

Склад відповідального зберігання надає послуги зі зберігання і вантажопереробки товару, що належить іншим організаціям.

Модуль «Розрахунок послуг відповідального зберігання» для продукту «1С-Логістика:Управління складом» виконує такі функції:

 • задає тарифи за складськими операціями у розрізі власників товару, номенклатурних позицій і класів одиниць зберігання;
 • враховує всі складські операції в розрізі власників товару;
 • враховує послуги, і визначає вартість по кожній операції;
 • формує звіт по наданим послугам;
 • враховує товар у розрізі власників.

Розраховувати вартість послуг можна для будь-якої періодичності.

ПРАЙС-ЛИСТ по продуктам «Логістика»

Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

Назва Ціна, грн.