Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

1С:КЕРУЮЧИЙ1C: Підприємство 8. Керуючий. Стандарт

«1C: Підприємство 8. Керуючий» — це спільне рішення компаній «1С» і «РУ-СІСТЕМС», яке автоматизує управлінський фінансовий облік. Програма створена для керівників і власників компаній, яким необхідно отримувати достовірну і повну інформацію про стан бізнесу.

В управлінському обліку «1С: Керуючий» фіксуються всі господарські операції і показуються керівнику організації дані, грунтуючись на яких можна приймати оптимальні управлінські рішення.

Отриману інформацію можна використовувати виключно всередині компанії і не передавати в державні органи контролю.

Ще одним важливим відзнакою управлінського обліку від регламентованого обліку є те, що правила по веденню управлінського обліку визначається самим підприємством.

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктам «Керуючий»

Опис функціональних можливостей

Налаштування параметрів обліку

 • Вибір валют обліку, параметри обліку товарно-матеріальних цінностей, облік доходів і витрат, статті руху грошей.
 • Гнучкість і зручність механізму налаштування прав доступу користувача до обліковій системі.
 • налаштовуються Права доступу у режимі користувача (не використовуючи конфігуратор).
 • Динамічна настройка інтерфейсу користувача відповідно до його прав доступу.

Облік грошових коштів

 • Ведення обліку готівкових, безготівкових і підзвітних грошових коштів як в гривнях, так і у валюті.
 • Можна створювати кілька кас для обліку готівкових грошей.
 • В одній касі ведеться облік операцій з різними валютами .
 • Облік переміщення грошей всередині підприємства.
 • Контроль грошових потоків компанії за статтями руху грошей.

Розрахунки з контрагентами

 • Перевірка стану взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками на поточний період.
 • Оформлення операцій по взаємозаліках і списання боргів у розрахунках з покупцями і постачальниками.
 • Формування історії взаєморозрахунків по кожному контрагенту.

Розрахунки з персоналом

 • Оформлення операцій по нарахуванню і виплаті заробітної плати персоналу.
 • Відображення видачі грошей у підзвіт і контроль за їх витрачанням.
 • Контроль над поточним станом взаєморозрахунків з працівниками (підзвітними особами).
 • Ведення історії взаєморозрахунків по працівникам.

Облік товарно-матеріальних цінностей

 • Облік ТМЦ по підрозділах (філіях, складах, відповідальних особах).
 • Використання сумового або кількісно-сумового способу обліку ТМЦ.
 • Установка собівартості при списанні ТМЦ використовуючи метод ФІФО або за середньозваженою».
 • Можливість списання матеріалів на випуск продукції за нормативами.
 • Можливість включити в собівартість продукції витрат на зарплату робітників.
 • Складання звітів по випуску продукції, які відображають структуру її собівартості.

Облік майна

 • Проведення операцій придбання, списання, реалізації та переоцінки майна.
 • Нарахування амортизації майна на вибрану статтю витрат.

Облік цінних паперів

 • Облік надходження і реалізації цінних паперів.
 • Облік цінних паперів в сумовому або кількісному виразах.
 • Звітність за оборотами та хронології операцій з цінними паперами.

Регламентні операції

 • Переоцінка валютних залишків і боргів.
 • Різні схеми розподілу загальних (непрямих) витрат за видами (напрямами) діяльності.
 • Визначення фінансових результатів роботи організації.

Підсумкова звітність

 • Аналіз підсумків фінансової діяльності організації (прибуток або збиток) грунтуючись на обліку всіх доходів та витрат в компанії.
 • Аналіз фінансових підсумків роботи організації за напрямами діяльності.
 • Проведення аналізу показників (виручки, доходів, витрат, собівартості, інших прибутків і збитків), які використовуються, щоб визначити фінансові результати.
 • Ведення обліку виручки і доходів по кожному менеджеру для розрахунку агентської винагороди.
 • Облік витрат за статтями витрат.
 • Формування управлінського балансу, щоб забезпечити повний контроль за усіма активами і пасивами організації.
 • Аналіз балансу в динаміці, для оцінки показників балансу в часі.

Планування

 • Складання бюджетів по руху грошових коштів.
 • Складання бюджету за доходами і видатками.
 • Ведення платіжного календаря для оперативного управління грошовими потоками.
 • План-фактний аналіз доходів, витрат, руху грошових коштів.

Програмне забезпечення створене для керівників, які не завжди є фахівцями у фінансовій та економічній сфері IT. Головним завданням керівника є управлінням бізнесом, а не вникання в методологію ведення обліку. Відповідно, розробляючи програму, особливу увагу було спрямовано на створення зручних та зрозумілих форм для введення і надання інформації.

ПРАЙС-ЛИСТ по продуктам «Керуючий»

Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

Назва Ціна, грн.