Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

Управління будівельною організацією 81С: Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України

Програма «1С: Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України» розроблена на базі програми «1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України», це комплексне рішення, що охоплює основні контури управління і обліку. Завдяки програмі все організовано в єдиній інформаційній систему, щоб управляти різними аспектами діяльності будівельної компанії.

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктам «Управління будівельною організацією»

Короткий опис функціональних можливостей

 • Управління будівельним виробництвом (планування, управління витратами і розрахунок собівартості) включає в себе, і дає можливість:
  • Створювати календарні плани робіт для великої кількості об'єктів будівництва;
  • Створювати кілька сценаріїв виконання одного проекту, щоб вибрати найбільш оптимальний;
  • Розраховувати календарні плани будівництва;
  • Планувати і «зверху вниз» і «знизу вгору»;
  • Визначати планову собівартість будівництва;
  • Призначати безпосередніх виконавців - працівників підприємства, машин і механізмів, щоб виконувати заплановані роботи;
  • Створювати шаблони по роботах, групами робіт або цілим проектам, щоб спростити внесення даних;
  • Вести облік фактичного виконання робіт за календарним планом (формувати КБ - 2);
  • Формувати потреби та заявки в матеріально-технічних ресурсах;
  • Вести облік фактично використаних матеріалів, у розрізі робіт і всього об'єкта будівництва;
  • Відображати інформацію про плани робіт у вигляді графіків, як в діаграмі Ганта, так і в мережевої діаграми;
  • Будувати графіки роботи ресурсів у розрізі робіт та об'єкта будівництва;
  • Будувати графіки по використанню в роботах матеріалів: в розрізі робіт та об'єкта будівництва;
  • Формувати тижнево-добові графіки робіт у будь-якої періодичності;
  • Будувати звіти з виконання календарних планів робіт з аналітикою ходу і прогнозами щодо термінів подальшого виконання робіт;
  • Будувати графіки руху робочої сили;
  • Є можливість заповнювати календарні плани будівництва на основі кошторисів, які ведуться в кошторисній підсистемі даної програми і проектів, які ведуться в МS Рroject.
 • Управління основними засобами та планування ремонтів;
 • Управління фінансами, що включає в себе, і дає користувачам можливість:
  • керувати грошовими коштами;
  • управління взаєморозрахунками;
  • вести бухгалтерський і податковий облік;
  • вести облік за МСФЗ;
  • формувати консолідовану звітність;
  • бюджетування.
 • Управління складом (запасами), включає в себе і дає можливість:
  • враховувати матеріали в розрізі властивостей (формату, щільності, витрати фарби);
  • обліковувати готову продукцію в розрізі властивостей (вид продукції, формат);
  • вести систему зберігання і пошуку посилань на макети й на зображення;
  • враховувати матеріали на складі;
  • враховувати матеріали у виробництві;
  • використовувати механізм розрахунку планового кількості матеріалів на замовлення;
  • обліковувати готову продукцію.
 • Управління продажами, яка дозволяє:
  • контролювати залишки і взаєморозрахунки при відвантаженні продукції по замовленнях;
  • вести розширена звітність по замовленнях, оплату замовлень, відвантаження замовлень і продажів.
 • Управління закупівлями;
 • Управління взаємовідносинами з покупцями і постачальниками, дає можливість:
  • вести різну контактну інформацію користувачеві;
  • вести календар користувача;
  • користуватися механізмом нагадувань про події; АВС - аналіз;
  • аналізувати стадії взаємин;
  • дивитися показники роботи менеджерів.
 • Управління персоналом та розрахунок заробітної плати;
 • Моніторинг і аналіз показників діяльності організації.

  Для підприємств холдингової структури ведеться наскрізний управлінський облік по всіх підприємствах, які входять в холдинг. Управлінський облік ведеться по зафіксованих у документах даних, і при цьому не залежить від способів і самого факту ведення регламентованого обліку. Операції вводяться один раз, і в подальшому відображаються в управлінському і регламентованому обліку.

  1С: Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України» буде корисно всім без винятку підрозділам і службам будівельних організацій:

  • Дирекції (генерального директора, фінансового директора, комерційного директора, директора з виробництва, головний інженер, директор з кадрів, директор по IT, директор з розвитку);
  • Планово-економічного відділу;
  • Виробничо-технічного відділу;
  • Виробничо-диспетчерського відділу;
  • Відділу головного механіка;
  • Відділу збуту;
  • Відділу матеріально-технічного забезпечення (постачання);
  • Відділу маркетингу;
  • Складів матеріалів і готової продукції;
  • Бухгалтерії;
  • Відділу кадрів;
  • Відділу організації праці і зайнятості;
  • IT-службі;
  • Адміністративно - господарського відділу;
  • Інформаційно - аналітичному відділу;
  • Відділу стратегічного розвитку.

  Програмне забезпечення «1C: Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України» дає можливість:

  • для керівництва компанії і управлінцям, що відповідають за розвиток бізнесу, - широкі можливості аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
  • для керівників підрозділів, інженерів, виробників робіт, менеджерів і працівників, які безпосередньо займаються виробничою, збутовою, постачальницькою і іншою діяльністю по забезпеченню процесу виробництва,- інструменти, які дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи по своїх напрямах;
  • для працівників облікових служб організації - автоматизоване ведення обліку відповідно до вимогами законодавства і корпоративними стандартами організації.

При розробці програмного забезпечення, були враховані і сучасні міжнародні методики управління підприємствами (ЕRP, МRP II, CRM, SСM тощо), так і успішний досвід автоматизації виробничих компаній, накопичений фірмою «1C» і партнерським співтовариством.

ПРАЙС-ЛИСТ по продуктам «Управління будівельною організацією»

Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

Назва Ціна, грн.