Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

Управління торговим підприємством 81C: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України

Програма «1C: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України» — це комплексне програмне забезпечення, яке автоматизує завдання управління і обліку у компаніях, які займаються будь-якими видами комерційної діяльності.

Програма автоматизує оперативний, управлінський, бухгалтерський та податковий облік, облік кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, і тим самим забезпечує ефективність управління сучасною торговою компанією.

1C: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктам «Управління торговим підприємством»

Опис основних можливостей програми

Управління торговою діяльністю

Управління продажами

Важливий аспект діяльності торгових компаній — це управління замовленнями клієнтів і продажами товарів: планування та аналітика фактичних показників в різних аналітичних розрізах.

Планування продажів

Програма дає можливість планувати:

 • обсяги продажів у натуральних і вартісних показниках, а також грунтуючись на даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення покупців;
 • відпускні ціни, в їх числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартість продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

Продажу можна запланувати:

 • по компанії в цілому
 • за підрозділами
 • групам підрозділів
 • по окремим товарам та товарним групам
 • за певними категоріями клієнтів (по регіону, по виду діяльності і так далі).

У підсистемі забезпечена консолідація окремих планів у єдиний план продажів організації.

Щоб контролювати виконання розроблених планів в системі налаштовані засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Функція управління замовленнями дає можливість оптимально розмістити замовлення покупців відповідно до прийнятої в організації стратегії виконання замовлень і схем роботи.

Ціноутворення

У підсистемі ціноутворення визначена і реалізована цінова політика компанії, яка відповідає існуючим аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку. Надає такі основні функціональні можливості:

 • будувати різні схеми щодо формування цін і знижок;
 • здійснювати контроль дотримання співробітниками організації встановленої цінової політики;
 • зберігати інформацію про ціни конкурентів;
 • зберігати інформацію про ціни постачальників, автоматично оновлювати закупівельні ціни;
 • зіставляти відпускні ціни компанії з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями

Підсистема дає можливість швидко приймати вирішення про поповнення запасів, а також здійснює оптимізацію процесів взаємодії з постачальниками. Функціональні можливості, що надаються підсистемою:

 • оперативно планувати закупівлі, грунтуючись на плани продажів і невиконаних замовлень покупців;
 • оформляти замовлення постачальникам і здійснювати контроль за їх виконанням;
 • реєструвати і аналізувати, як виконуються додаткові умови за договорами, в яких зафіксовані номенклатурні позиції, обсяги і терміни поставок;
 • підтримувати різні схеми приймання товару від постачальників, в їх числі оформлення прийому на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформляти невідфактуровані поставки використовуючи складські ордери;
 • аналізувати потребу складу в товарах;
 • ведення наскрізного аналізу і встановлення взаємного зв'язку між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналізувати наслідки, які можуть з'явитися в разі невиконання замовлень постачальниками;
 • планувати закупівлі, враховуючи прогнозований рівень складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • складати графіки поставок і платежів.

Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування

Торговим компаніям, які мають власні магазини і роздрібні торгові крапки, програма дозволяє керувати роздрібною торгівлею. Роздрібну торгівлю можна здійснювати з будь-якого складу — оптового, роздрібного або неавтоматизованої торгової крапки. Товари в неавтоматизованих торгових крапках враховуються у фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури («сумовий облік»). Товари на роздрібних складах обліковуються за продажними цінами.

До програми можна підключати торгове обладнання:

 • сканери
 • термінали збору даних
 • електронні ваги
 • ККМ в режимах: «фіскальний реєстратор», «оff - line» і «on - line».

Управління відносинами з покупцями і постачальниками

Торговим компаніям необхідні гнучкі системи управління взаємовідносинами з покупцями, які дають можливість зберігання та аналізу різної інформації про клієнта, можливість відстежувати всі стадії відносин з покупцем, проаналізувати доходи та прибуток по кожному клієнту, регіону, ринку і групі товарів.

Підсистема «Управління відносинами з покупцями і постачальниками» надає можливість:

 • зберігати повну контактну інформацію про контрагентів і їх співробітників, у тому числі можна зберігати історію взаємин з ними;
 • реєструвати інформацію про постачальників: умови доставки товару, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціна товару, що поставляється, і матеріалу;
 • в автоматичному режимі нагадувати користувачам про майбутні контакти з контрагентами, нагадування про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий графік і проводити контроль робочих планів своїх підлеглих;
 • Сегментація покупців використовуючи інтегрований АВС(ХYZ)-аналіз, що дає можливість автоматично розділяти клієнтів:

  • за класами, залежить від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-класс), середній важливості (В-клас), низька важливість (С-клас);
  • по статусах: потенційні, разові, постійні, втрачені;
  • за регулярностям закупівель: стабільні (Х клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

  Складський облік

  В системі налаштоване оперативне ведення обліку матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечено повне контролювання запасів в організації. Всі складські операції реєструються у відповідних документах. У підсистемі можна:

  • управління залишками ТМЦ в різних одиницях вимірювання на великій кількості складів;
  • роздільно враховувати власні товари; товари, які прийняті, передані на реалізацію, поворотну тару;
  • контролювати і враховувати серії та термін придатності;
  • вказувати довільні характеристики партії (колір, розмір і т. п.) і вести партіонний облік в розрізі складів;
  • укомплектовувати, і розкомплектовувати номенклатурні позиції;
  • вести ордерний облік і резервувати ТМЦ.

  Облік банківських і касових операцій

  Підсистема управління грошовими коштами дозволяє виконувати такі функції, щоб ефективно управляти рухом грошових коштів в компанії і контролювати здійснюються платежі:

  • вести багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
  • реєструвати плановані доходи та витрати грошових коштів;
  • резервувати кошти для майбутніх платежів на розрахункових рахунках і в касах;
  • розміщувати грошові кошти в очікуваних вхідних платежах;
  • формувати платіжний календар;
  • вести всі необхідні первинні документи;
  • можна розносити (вручну або автоматично) суми платіжного документа по декількох договорах і угодах.

  Управління взаєморозрахунками

  У підсистемі можна проводити аналітику змін заборгованостей у часі і оперувати двома видами заборгованості: фактична і прогнозована (відкладена).

  Підсистема взаєморозрахунків призначена для:

  • фіксації виниклої заборгованості контрагента перед фірмою і підприємства перед контрагентом;
  • підтримки різних методик обліку заборгованості (за договором, з рахунку/замовленням, за розрахунковим документом);
  • аналізу стану заборгованості на поточний час і історії її зміни.

  Облік необоротних активів

  Ведення обліку основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів в регламентованому обліку відповідає П (С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси». В «1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством» облік необоротних активів ведеться, в тому числі і в управлінському обліку (в цілому по організації).

  Для основних засобів і нематеріальних активів налаштовані наступні основні операції: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Для основних засобів, які використовуються сезонно, можна застосовувати графіки нарахування амортизації.

  Програма підтримує такі способи розрахунку амортизації:

  • прямолінійний;
  • виробничий (пропорційно обсягу виробітку);
  • зменшення залишку і прискорене зменшення залишку;
  • кумулятивний;
  • згідно індивідуального графіка амортизації;
  • згідно норм податкового законодавства.

  Управління персоналом і розрахунок зарплати

  Підсистема інформаційно підтримує кадрову політику підприємства, і веде автоматичний розрахунок з персоналом. Можливості підсистеми:

  • ведення кадрового обліку;
  • регламентований документообіг;
  • розрахунок зарплати персоналу підприємства;
  • ведення автоматичного розрахунку регламентованих законодавством утримань і податків;
  • ведення автоматичного розрахунку внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування.

  У програмі комплексно автоматизовані всі розрахунки з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, оплата лікарняних листів і відпусток, і закінчуючи формуванням документів для виплати заробітної плати та регламентованої звітності.

  У підсистемі ведеться регламентований документообіг, який відповідає чинним нормативним документам:

  • укладаються і ведуться трудові договори з усіма працівниками;
  • формуються затверджених форм по праці;
  • ведеться військовий облік.

  Облік виробництва

  У програмі автоматично розраховується собівартість продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, ведеться облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця випущену готову продукцію обліковують за плановою собівартістю. А в кінці місяця відбувається розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції і наданих послуг.

  «Управління торговим підприємством для України» вирішує всі завдання, які поставлені перед бухгалтерською службою організації.

  Податковий облік

  «1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України» підтримує різні схеми оподаткування:

  • загальну систему оподаткування (для платників податку на прибуток і податку на додану вартість);
  • спрощену систему оподаткування:
  • єдиного податку та податку на додану вартість;
  • єдиного податку без податку на додану вартість;
  • єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

  Податковий облік з податку на прибуток

  Щоб вести податковий облік (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. У програмі реалізовані податковий план рахунків, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є зумовленим.

  Податковий облік у програмі можна вести в розрізі видів податкової діяльності. Цей підхід дає можливість ведення обліку валових доходів і витрат, запасів, основних засобів і т. п. роздільно для видів діяльності, для яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

  За даними податкового обліку формується, в автоматичному режимі, податкова декларація з податку на прибуток.

  Облік ПДВ

  В «1С: Предприятие8. Управління торговим підприємством для України» можна сформувати і зареєструвати всю потрібну податкову документацію: податкові накладні, додатки до них.

  Щоб контролювати коректності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерський та податковий облік запасів.

  Формування регламентованої звітності

  У програмі реалізована вся регламентована (обов'язкова) звітність, яка призначена для надання власникам підприємства і державним органам контролю, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звітність для органів статистики і державних фондів.

  Сервісні можливості

  Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

  Засоби роботи з електронною поштою, вбудовані в програмні рішення платформи «1С:Підприємство 8» обьединены в одне інформаційний простір системи і дозволяють:

  • реєструвати кореспонденцію, призначати виконавців і контролювати виконання; бачити історію листування по кожному контрагентові;
  • створювати як індивідуальні, так і «публічних» (групових) поштових адрес і розмежовувати доступ до них для різних груп користувачів;
  • імпортувати контактну інформацію з поширених поштових клієнтів;
  • автоматично відправляти листи за настання запланованих подій (наприклад, нагадати про оплату);
  • організувати розсилання електронних листів — групи адрес для розсилки можна формувати як вручну, так і автоматично по заданим користувачем критеріям (наприклад, по регіонах, видах діяльності контрагентів, посадам контактних осіб і тощо).

  Рапорт керівникові

  «Рапорт керівникові» — механізм, для регулярного формування та доставки керівникам інформації про поточний стан справ у компанії. У звіті в оперативному режимі були надані дані за різними показниками діяльності компанії: обсяг продажів, дебіторська та кредиторська заборгованості, рух грошових коштів в розрізі статей і т. д. Список показників налаштовується індивідуально для кожного з керівників різних служб компанії.

  Щоб зручніше аналізувати дані, у звіті дані можна надати у графіках: графіки порівняння фактичних показників із запланованими або з такими ж показниками за минулі періоди.

  ПРАЙС-ЛИСТ по продуктам «Управління торговим підприємством»

  Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

  Назва Ціна, грн.