Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

Управління торгівлею 8 для України1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України

Програма «Управління торгівлею для України» системи програм «1С: Підприємство 8» — це типове прикладне рішення, яке дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, тим самим забезпечує ефективне управління сучасною торговою організацією. У програмі можна вести оперативний і управлінський облік, як з торговими, так і за складським та фінансовими операціями.

Предметну область, яку автоматизує програма, можна представити у вигляді такої схеми.

Управління торгівлею

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктам «Управління торгівлею для України»

За допомогою програми автоматизуються такі напрями торгівельної діяльності:

 • управління продажами (оптова, роздрібна та комісійна торгівля включно);
 • управління поставками;
 • планування продажів і закупівель;
 • управління складськими запасами;
 • управління замовленнями покупців;
 • управління відносинами з клієнтами;
 • аналіз товарообігу компанії;
 • аналіз цін і управління ціновою політикою;
 • моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності.

У програмі ведуться практично всі первинні документи торгового обліку, а також документи руху грошових коштів. Документи допомагають враховувати оперативну інформацію при здійсненні господарських операцій.

«1С: Управління торгівлею» створена для ведення обліку будь-яких видів торгових операцій. Гнучкість і настроюваність програми дозволяє виконувати функції обліку починаючи з ведення довідників і введення первинної документації до отримання необхідних аналітичних звітів.

У програмі можна вести управлінський облік по торгової організації в цілому. Для організації з холдинговою структурою, документи можна оформляти від імені декількох компаній, що входять в холдинг.

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктам «Управління торгівлею для України»

Управлінський облік. Облік і контроль взаєморозрахунків

Програма дозволяє гнучко вести облік, і контролювати взаєморозрахунки з замовниками і постачальниками використовуючи кілька схем з різним рівнем детализирования:

 • За договорами. Деталізація взаєморозрахунків за договорами» є основною і робиться завжди.
 • По операціях. Цей варіант взаєморозрахунків дозволяє вести взаєморозрахунки як у межах договорів, так і в рамках документів-операцій, їх якості виступають: рахунок-фактура, видаткова, прибуткові і поворотні документи, звіти по продажу товару комітенту або комісіонера.

У варіантах ведення взаєморозрахунків (і за договорами, і по операціях) завжди можна побачити їх стан в розрізі конкретних документів відвантаження або оплати, які вплинули на стан взаєморозрахунків з контрагентом. Борги закриваються автоматично за розрахунковими документами, в порядку FIFO. Облік в розрізі розрахункових документів контролює допустимий строк заборгованості, а також дозволяє проаналізувати заборгованість за термінами виникнення.

Підсистема управління взаєморозрахунками контролює гранично допустимий розмір заборгованості, не дозволяє співробітникам організації відпускати товар клієнту в разі перевищення ліміту кредиту або перераховувати чергові оплати постачальникам у разі заборгованості по раніше сплачених постачаннях.

Облік товароруху

У програмі є налаштування партіонного обліку товару, в тому числі за серійними номерами, терміну придатності і сертифікатах товарів; контролюється правильність їх списання. Собівартість можна розраховувати, використовуючи методи FIFO та LIFO. В "1С: Управління торгівлею" представлена можливість ведення партійного обліку в розрізі складів, з роздільною налаштуванням для роздрібних складів і комісіонерів, можна задавати довільні характеристики партії (розмір, колір тощо).

Управління продажами

Підсистема управління продажами вирішує завдання оперативного планування і контролю продажів в натуральному і грошовому виразах. Містить у собі такі блоки:

 • Планування продажів,

  забезпечує управлінський персонал організації інформацією про фактичні, так і плановані показники діяльності.

  Планування можна проводити і за окремими видами, і по групах товарів; у програмі також можна відсортувати певні категорії покупців (по регіонах, по виду діяльності тощо) і скласти плани окремо для кожної з цих груп. Плани можна складати з необхідним тимчасовим детализированием (від дня до року). Отже, в програмі реалізована можливість розробки як стратегічні (квартальні, річні), так і робочі плани на один і той же період.

  Засоби порівняльного аналізу даних дають змогу провести контроль відповідності обсягів продажів, встановлених для одного і того ж періоду з допомогою планів з різним рівнем деталізації.

  Планувати продажі можна як по всьому підприємству в цілому, так і по підрозділах або групах підрозділів. Плани підрозділів можна консолідувати в зведений план продажів компанії.

 • Управління замовленнями покупців

  Підсистема управління замовленнями клієнтів сприяє реалізації найбільш ефективної для організації стратегію обслуговування замовлень покупців, наприклад, стратегію мінімізації необхідного для обслуговування замовлень складського залишку.

  У підсистемі автоматизовані такі операції:

  • Реєстрація замовлень покупців;
  • Автоматичний резерв замовленого товару на складі і в замовленнях постачальникам;
  • Внесення коректування і закриття замовлень клієнтів;
  • Контроль за оплатами і постачанням товару замовлення клієнтів;
  • Виписка рахунку-фактури за замовленням клієнта.

Для компаній, які здійснюють постачання товарів своїм клієнтам «під замовлення», дуже корисною є функція ведення відокремленого обліку товарів, яка дозволяє точно зробити розрахунок сумарної собівартості товарів і невигідних витрат, понесених для виконання конкретного замовлення покупця.

Оплата і постачання по замовленнях покупця контролюються відповідно параметрами, вказаними в договорі контрагента. У будь-який час можна побачити актуальну інформацію про поточний стан замовлення: скільки і які замовлені товари у постачальників, скільки зарезервовано на складах, скільки залишилося відвантажити, на яку кількість товарів виписано рахунків, що оплачено замовниками і т. д.

Схеми продажу товарів

У програмі можливі різні схеми продажу товарів. Продаж товарів можна здійснювати як попередньо резервуючи товар, так і не резервуючи товар попередньо (з поточних залишків складу). Продаж товарів можна здійснювати за попереднім замовленням товару у постачальників під певні заявки покупців.

Товари можна продавати або в кредит, або за умови повної (або частковій) передоплати клієнтом.

При продажі комісійного товару можна автоматично розраховувати комісійну винагороду комітенту, використовуючи різні способи розрахунку відсотків: від договірної суми, від прибутку, від суми продажу, відсоток від договірної суми і від прибутку. Суму комісійної винагороди також можна вказати вручну.

Товар можна передавати на реалізацію комісіонеру. Після отримання від комісіонера звіту про продаж товарів для нього також комісійна винагорода розраховується автоматично.

У програмі враховуються оптові і роздрібні продажі. При продажу товарів у роздріб здійснюється контроль роздрібних цін.

У програмі реалізовані різні схеми повернення товарів. Програма дозволяє оформляти як повернення постачальнику (комітенту), так і повернення покупцем (комісіонером). Повернення товарів можна оформляти по декількох документах надходження або відвантаження в рамках одного договору з контрагентом. При оформленні повернення від покупця можна вручну вказати собівартість товару.

Механізм ціноутворення

З допомогою підсистеми ціноутворення вирішуються задачі управління відпускними цінами на товари, створені великі можливості у побудові різних схем формування цін і знижок, реалізований чіткий контроль дотримання співробітниками організації встановленої цінової політики.

Механізм реєстрації цін контрагентів надає можливість провести аналіз ситуації на ринку, відстежувати зміни цін в динаміку, порівнювати ціни компанії з цінами конкурентів.

При оформленні продажу товарів можна встановлювати знижку на позиції номенклатури, при цьому знижку можна встановити як для усієї номенклатури, так і для окремих позицій. У програмі реалізована можливість надавати знижку при перевищенні порогового значення суми угоди.

Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)

З допомогою підсистеми вирішуються такі завдання:

 • зберігання і підтримка достовірності контактної інформації про контрагентів;
 • фіксація контактів і подій з контрагентами;
 • автоматичне нагадування користувачам наступних контактах з клієнтами;
 • автоматизовані контакти з покупцями і продавцями через вбудований поштовий клієнт;
 • обмін інформацією з зовнішніми поштовими програмами, а також використання внутрішнього поштового клієнта;
 • аналіз взаємовідносин з клієнтами, автоматичне розподіл покупців на різні категорії (АВС і XYZ аналіз контрагентів);
 • подання інформації про історію відносин із замовниками.

У програмі можна оцінювати роботу менеджерів, враховуючи сукупність за такими показниками:

 • повнота заповнення інформаційної системи контактними даними,
 • кількість контактів з клієнтами,
 • аналіз зміни стадій відносин з клієнтами,
 • аналіз кількості втрачених клієнтів по відношенню до їх загальної кількості (коефіцієнт утримання покупців),
 • кількість виконаних замовлень клієнтів
 • сума продажу, отримана виручка, сума оплати.

Список показників настроюється під кожного користувача. Оцінювати роботу менеджерів з перерахованих показників можна або в абсолютному, або у відсотковому відношенні. Можлива порівняльна оцінка праці менеджерів, склавши рейтинг найкращих менеджерів.

Управління закупівлями

Підсистема забезпечує менеджерів торгового підприємства інформацію, необхідну для своєчасного ухвалення рішень про поповнення товарних запасів і оптимізації вартість закупленої продукції.

Програма підтримує різні схеми прийому товарів від постачальників: по раніше оформлених замовленнях, прийом на відповідальне зберігання, на реалізацію.

«1С: Управління торгівлею» дозволяє оформляти «невідфактуровані поставки» - товари, які по певним причинам потрібно прийняти на склад і передати на продаж до надходження необхідних документів, що додаються.

Управління замовленнями постачальникам

У підсистемі плануються закупівлі і формуються замовлення постачальникам відповідно до прийнятої стратегії поповнення складських запасів і роботи із замовленнями покупців.

Завдання, які вирішуються підсистемою планування закупівель:

 • оперативне планування закупівель;
 • оформлення замовлень постачальникам, контроль їх виконання;
 • платіжний календар витрати грошових коштів.

Підсистема автоматизує такі операції:

 • автоматичне оформлення замовлення постачальнику на основі замовлення, що надійшов від клієнта;
 • контроль оплати і постачання товару по замовленнях;
 • коригування і закриття замовлень постачальнику.

Управління запасами. Облік товарів на складах компанії

У програмі створений детальний оперативний облік товарів на складах, надана можливість повністю контролювати товарні запаси компанії в оптовій і роздрібній торгівлі. Всі складські операції реєструються відповідними документами – надходження товару, переміщення товару, реалізація товару, інвентаризація і т. д. Програма дозволяє вести облік товарів на безлічі складів (місць зберігання). Облік товарів підтримується в різних одиницях вимірювання (упаковках).

Забезпечено ведення роздільного обліку власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, товарів, прийнятих на відповідальне зберігання, а також обліку поворотної тари.

Замовлення підрозділів компанії

Програма дає можливість підрозділам організації (складам, торговим точкам) робити замовлення товарів у інших підрозділів для поповнення власних торгових запасів (внутрішні замовлення). При плануванні продажів і закупівель внутрішні замовлення обслуговуються так само як і замовлення покупців по тих же алгоритмах.

Облік витрат торгового підприємства (накладні витрати)

Програма передбачає ведення обліку за різними видами накладних витрат – витрат на транспортування, зберігання, оплати мит і акцизів, послуг як власних, так і сторонніх організацій і т. д. Ці витрати можна віднести на собівартість товарів.

Аналіз інформації про торгову діяльність і товарообіг

В «1С: Управління торгівлею» створена система універсальних звітів, що є потужними і гнучкими засобами для аналітики більшості показників торгової діяльності і товарообігу компанії. Користувач може отримати інформацію про стан складських запасів, замовлень, продажів, взаєморозрахунків - в будь-яких аналітичних розрізах з необхідною деталізацією і в динаміці.

Користувач може самостійно налаштувати рівень деталізації, параметри угруповань та умови відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань. Ці індивідуальні настройки (по суті – самостійно створені спеціалізовані звіти) можна зберегти для подальшого використання.

 

У програмі «Управління торгівлею» дані, необхідні для ведення бухгалтерського обліку, підбираються автоматично і налаштована їх передача в «1С:Бухгалтерія 8».

Також, є можливість передавати дані в «1С: Бухгалтерію 7.7».

В програму передбачено перенесення даних з програми «1С: Підприємство 7.7. Торгівля і Склад».

ПРАЙС-ЛИСТ по продуктам «Управління торгівлею для України»

Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

Назва Ціна, грн.