Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

Система програм 1С:Підприємство 8

Система програм 1С: Підприємство 8

Система програм «1С:Підприємство 8» представляє собою платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі. Нова технологічна платформа «1С:Підприємство 8» сама по собі не є готовим програмним продуктом для використання кінцевими користувачами. Вона служить базою для створення спеціалізованих прикладних рішень, тобто конфігурацій, під специфіку різних користувачів. Такий підхід дозволяє автоматизувати облік в організаціях різних напрямків діяльності на базі єдиної технологічної платформи.

Області застосування

Гнучкість платформи дозволяє використовувати систему «1С:Підприємство 8» підприємствам різних напрямків діяльності:

  • автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т. д.
  • підтримка оперативного управління підприємством;
  • автоматизація організаційної і господарської діяльності;
  • ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;
  • широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;
  • рішення завдань планування, бюджетування і фінансового аналізу;
  • розрахунок зарплати і управління персоналом;
  • інші області застосування.

Порівняльна таблиця можливостей програмних продуктів лінійки «1С:Підприємство 8 для України»

Найменування програмного продукту


Найменування функціонального ділянки

Бух­гал­терія Управ­ня тор­ров­лей Зар­плата і управ­ня пер­сона­брухт Управ­ня тор­говими пред­прія­тіем Управ­ня вироб­водст­вен­ним пред­прія­тіем
Бухгалтерський і податковий облік по всіх дільницях +
(тільки рег­ламенне­slapshot­ван­ний)
- - + +
Управлінський облік - + +/- + +
Калькулювання собівартості + - - +/- +
Казначейство та фінансове управління - + - + +
Управління потребами і замовленнями - + - + +
Планування продажів і закупівель - + - + +
Планування виробництва - - - - +
Бюджетування - - - - +
МСФЗ - - - - +
Розрахунок зарплати + - + + +
Кадровий облік - - + + +
Управлінський розрахунок зарплати і кадровий облік - - + + +
Податкова та статистична звітність + - +
(за зара­бот­ної пла­ті)
+ +
Робота в режимі територіально розподіленої бази даних + + + + +
Підключення торгового обладнання - + - + +
Сервіс електронної звітності (1С + Бест-Звіт) + - + + +
Вартість основної поставки (шт\грн) 2880 3600 3600 6480 43200