Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

Зарплата і управління персоналом 8 для України1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України

Програма «1C: Зарплата і Управління Персоналом для України» комплексно автоматизувати розрахунок заробітної плати, і реалізує ведення кадрової політики організацій. Це програма нового покоління, яка враховує вимоги законодавства і реальну практику роботи компаній, так і перспективні світові напрямки мотивації та управління персоналом.

Програму можна успішно застосовувати в службах управління персоналом і бухгалтерії організації, а також в інших відділах компанії, які зацікавлені в ефективній організації роботи працівників. За допомогою програми автоматизуються такі напрямки облікової і управлінської діяльності:

 • планування потреби в кадрах;
 • рішення задач по забезпеченню компанії кадрами;
 • підбір, проведення анкетування та оцінки кадрів;
 • ефективне планування зайнятості персоналу;
 • ведення кадрового обліку та проведення аналізу кадрового складу;
 • управління компетенціями та атестаціями персоналу;
 • управління фінансовою мотивацією співробітників;
 • нарахування та виплата зарплати;
 • нарахування регламентованих законами податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої заробітної плати і податків у витратах підприємства.

Область обліку, яка автоматизується програмою «1С: Зарплата і Управління Персоналом для України», можна представити такою схемою:

Зарплата

Переглянути вибірковий прайс-лист по продуктам «Управління торгівлею для України»

Ведення обліку діяльності декількох підприємств.

У програмі можливе ведення кадрової управлінської та облікової діяльності декількох компаній, при цьому в ролі окремих компаній можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

Програму також можна використовувати в оранизациях холдингової структури, які складаються з кількох компаній, і які оформлені як юридичні особи або є індивідуальними підприємцями. Програма дає можливість паралельно вести два види обліку персоналу — регламентований і управлінський. Ведення управлінського обліку організовано по підприємству в цілому, а ведення регламентованого обліку — окремо для кожної компанії (юридичної особи або індивідуального підприємця).

Планування потреб у персоналі

Планування потреб організації в кадрах у програмі проводиться з допомогою, так званого, кадрового плану – спеціального інструменту для зберігання результатів планування потреби в працівниках. У програмі надана можливість планувати організаційно-посадового складу, його подієвий план змін і фонд оплати праці (ФОП). Використання звітів за станом кадрового плану дає можливість оцінювати ефективність роботи по набору працівників, кількість вакантних робочих місць та інформація про плановані витрати на зарплату працівників.

Автоматизація підбору персоналу

У «1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України» підтримується документування та автоматизація процесу підбору та оцінки кандидатів. Програма надає:

 • зберігання особистих даних про кандидатів;
 • зберігання матеріалів, які супроводжують процес роботи з претендентом, починаючи з його резюме і до результатів анкетування;
 • підготовка зустрічей з претендентами та реєстрація прийняття рішення, аж до прийняття кандидатів на роботу.

З допомогою програми ведеться база запитань і відповідей для анкет, що надає можливість в оперативному режимі готувати і проводити анкетування претендентів, а також працівників компанії.

Управління компетенціями

У програмі забезпечується оцінка персоналу, контроль за результатами та якістю оцінки включно для управління компетенціями персоналу. Ґрунтуючись на оцінці персоналу (атестації) приймаються кадрові рішення: прийняття на роботу, переміщення, зміна в оплаті праці, звільнення.

Управління фінансовою мотивацією персоналу

Програма надає можливість розробки і застосування схеми фінансової мотивації співробітників використовуючи різні показники ефективності діяльності (КРІ) як окремої людини, так і компанії в цілому. Розробляючи схеми мотивації персоналу, є можливість використовувати будь-яку необхідну кількість видів нарахувань, при цьому можна моделювати алгоритми розрахунку нарахувань.

Планування зайнятості персоналу

У програмі вирішується одна з головних задач з планування використання робочого часу – планування проведення заходів та участь персоналу у внутрішніх і зовнішніх заходах компанії, а також призначення нарад і зустрічей співробітників компанії. Щоб підготувати проведення внутрішніх заходів компанії, у програмі надані дані про використання приміщень компанії, де ці заходи проводяться.

Чергові відпустки персоналу компанії плануються, грунтуючись на планах важливих заходів компанії на рік і розкладу участі в них працівників компанії, при цьому можна враховувати побажання співробітників та їх керівників. За допомогою програми формується графік відпусток працівників підприємства та список запланованих відпусток. Щоб затвердити графік відпусток, в програмному забезпеченні використовується система затвердження прийнятих рішень.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

У «1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України» є можливість зберігати як особисті дані персоналу компанії, так і інформацію, службового користування (підрозділ, де значиться працівник, його посада, телефони та інша інформація). Також надана можливість реєстрації просування працівника в організації: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки і відрядження, безпосередньо до звільнення.

Для аналізу кадрового складу компанії за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників підприємства, рух кадрів підприємства, статистика кадрів підприємства та ін

У програмі реалізована підтримка ведення штатного розкладу підприємства, в якому можна вказувати різні види тарифних ставок, довільне кількість надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується уся необхідна звітність.

У «1C: Зарплата та Управління Персоналом»реалізовано ведення кадрового діловодства, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників (форма П-5), звільнення з організації (форма П-8).

Ґрунтуючись на кадрових даних будується уніфікована форма П-2 «Особова картка».

Відповідно до затвердженого графіку відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).

Заплановані відрядження співробітників фіксуються у програмі, при цьому готуються накази про направлення працівників у відрядження, заповнюються відрядні посвідчення (уніфікована форма).

Розрахунок і облік заробітної плати

Щоб вести розрахунок і облік зарплати у програмі автоматизовані робочі процеси менеджерів, які приймають рішення щодо нарахування заробітної плати персоналу, так і бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • розробка схем мотивації персоналу;
 • ведення обліку результатів виробничої діяльності;
 • автоматичний розрахунок більшості нарахувань – від оплати по окладу до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучкість налаштування використовуваних нарахувань і утримань.

У програмі забезпечується ведення взаєморозрахунків з працівниками організації, а також ведення обліку витрат на оплату праці у складі собівартості продукції і послуг. Автоматизоване ведення всього комплексу розрахунків з працівниками, починаючи від введення документів про фактичне вироблення, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і депонування, а також звітів в державні органи контролю.

Налаштовані основні форми оплати праці, які використовуються в госпрозрахункових організаціях: погодинна (використовуються місячні, денні та погодинні тарифні ставки) і відрядна форми оплати праці, а також їх варіанти — почасово-преміальна та відрядно-преміальна форми оплати праці.

Гнучкість механізму обліку використання робочого часу дозволяє складати графіки роботи і реєструвати відхилення від звичайного режиму роботи.

Щоб забезпечити роботу в компаніях з великою кількістю персоналу основні «розрахункові» документи забезпечені засобами автоматичного заповнення і розрахунку.

Окрім проведення масових розрахунків зарплати, в програмі формуються всі необхідні уніфіковані форми по обліку праці і зарплати і інші необхідні звіти, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листи;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • видаткові касові ордери;
 • зведення по нарахуваннях і утриманнях і т. д.

Нарахування регламентованих податків

У програмі можна нараховувати регламентовані законодавством податки з фонду оплати праці: податок на доходи фізичних осіб, внески в фонди соціального страхування.

Для ведення бухгалтерського обліку програма може працювати спільно з «1C: Бухгалтерія для України».

Регламентована звітність

За результатами обліку доходів, сум нарахованих податків і внесків робиться формування регламентованої звітності:

 • Розрахункова відомість за формою №1ДФ;
 • Персоніфікована звітність для ПФУ;
 • Звітність до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від нещасних випадків на виробництві;
 • Звіти у Пенсійний фонд;
 • Звітність з праці (квартальна та місячна форми).

Регламентовані звіти, які подаються до податкових органів, можна автоматично експортувати у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 №351 (у файли з розширенням XML).

Реалізовані як інструменти обліку кадрів, так і інструменти для управління персоналом: атестації, зайнятість, включно з плануванням відпусток, набором персоналу, включаючи менеджера набору персоналу, і інші можливості.

Створена серйозна підсистема кадрової аналітичної звітності, що включає звітність по довільних списках працівників, руху працівників і наочні діаграми відпусток, повноцінний військовий облік c формуванням необхідних звітів. Реалізовані всі уніфіковані форми по обліку праці, включаючи форми П-1, П-2, П-5, П-6, П-7, П-8, П-13, П-50, П-54а.

Програма «1C: Зарплата і Управління Персоналом для України» корисна всім без виключення працівникам компанії:

 • Керівництву - повний контроль над подіями, можливість задавати структуру організації і складових його компаній, аналіз кадрового складу, прийняття управлінських рішень на основі повної і достовірної інформації.
 • Кадровій службі - автоматизація рутинних завдань, в тому числі анкетування та підготовка звітів про співробітників з різними умовами відбору і сортування.
 • Працівникам організації - швидке отримання необхідної їм довідки, зведення про свою відпустку, дані персоніфікованого обліку у Пенсійному фонді та інше в будь-який момент.
 • Здача регламентованих звітів в державні органи стає набагато менш трудомістким процесом.

ПРАЙС-ЛИСТ по продуктам «Зарплата і Управління Персоналом для України»

Ви також можете проглянути повний прайс-лист.

Назва Ціна, грн.