Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

1C Бухгалтерія 8, купити 1С бухгалтерія

1C Бухгалтерія 8

Універсальною програмою, призначеної для автоматизації обліку організацій (підприємств), а також підготовки регламентованої звітності, є програма «1С бухгалтерія», яку можна купити в компанії «Бізнес-Архітектор». Програма «1С бухгалтерія 8» пристосована для якісного ведення бухгалтерського і, що не менш важливо, податкового обліку в компаніях (підприємствах, організаціях), які здійснюють різні види діяльності — виробництво, надання послуг, оптова, роздрібна або комісійна торгівля, включаючи субкомісію та ін. Підняти процес автоматизації обліку вашого підприємства (організації) на абсолютно новий рівень вам допоможе програма «1С бухгалтерія». Купити нову версію «1С» на найвигідніших умовах можна в компанії «Бізнес-Архітектор». Клієнти, які переходять зі старої версії на нову («1С 8»), отримують в нашій компанії значну знижку (до 50%).

Можливості програми «1С бухгалтерія 8»

Методика бухобліку, закладена в програмі «1С бухгалтерія 8», передбачає при проведенні кожної господарської операції одночасно її реєстрацію на відповідних рахунках бухобліку і в розрізі аналітичного обліку (кількісного, валютного). Конкретні користувачі можуть самостійно регулювати методику обліку відповідно до затвердженої облікової політики. Вони можуть обирати і формувати потрібні розрізи аналітичного обліку, створювати необхідні для обліку субрахунки.

Програма «1С бухгалтерія 8», будучи універсальним програмним продуктом, який дозволяє вирішувати практично всі завдання, які ставляться перед бухгалтерською службою організації (підприємства). До того ж поточну інформацію про торгові або виробничі операції, а також інші види діяльності можуть вводити не тільки бухгалтера, але і працівники інших служб підприємства. За бухгалтерською службою в будь-якому випадку залишається загальне методичне керівництво і функція контролю правильності налаштувань інформаційної бази, що забезпечують автоматичне, достовірне відображення в обліку господарських операцій.

Програмний продукт «1С бухгалтерія» використовується не тільки для ведення бухобліку, але і для вирішення проблеми автоматизації роботи інших служб підприємства, наприклад, відділу продажів, з допомогою спеціалізованих конфігурацій.

Схематично автоматизацію обліку господарської діяльності підприємства можна відобразити наступним чином:

Програма «1С: Бухгалтерія 8 для України» може використовуватися спільно з іншими програмними продуктами компанії «1С»: «Управління торгівлею для України» та інші.

Загальні принципи ведення обліку «1С Бухгалтерія»

В «1С 8» основним методом відображення господарських операцій є введення і проведення первинних документів бухобліку або формування таких первинних документів в програмі. Конфігурація також при необхідності допускає введення окремих проводок. При груповому введення проводок можна скористатися простим інструментом автоматизації, який користувач може легко налаштувати — типовими операціями.

Партіонний облік

Програма «1С бухгалтерія» дозволяє здійснювати достовірний облік товарів, матеріалів чи готової продукції. Ведення цього обліку реалізується в рамках програми згідно з П(С)БО 9 «Запаси», підтримуються два способи оцінки собівартості при вибутті матеріально-виробничих запасів:

 • за їх середньої собівартості;
 • спосіб ФІФО: оцінка собівартості запасів, які вибувають, відповідно до часу їх придбання.

Складський облік

Складський облік ведеться в кількісному, сумарному вираженні і партій. При відсутності необхідності ведення складського обліку ця функція може відключатися.

Облік торгових операцій

У програмі «1С 8» може здійснюватися облік різних видів торговельної діяльності (оптова, комісійна, роздрібна торгівля). Програма «1С бухгалтерія» забезпечує автоматизацію обліку всіх торгових операцій (надходження, реалізація послуг і товарів тощо) та їх автоматичне відображення в бухгалтерському (податковому) обліку. Для оптової і комісійної торгівлі всі операції можуть обліковуватись в розрізі договорів з постачальниками (покупцями).

При продажу товарів програма дозволяє виписувати рахунки покупцям на оплату і формувати податкові та видаткові накладні. Для обліку роздрібних торговельних операцій можуть підтримуватися роботи не тільки з автоматизованими, але і з неавтоматизованими точками. Програма дозволяє автоматизувати операції з повернення товарів постачальнику або від покупця і вести облік поворотної тари.

Облік основних засобів і нематеріальних активів в «1С 8»

Для обліку в «1С 8» нематеріальних активів і основних засобів передбачена автоматизація всіх операцій: надходження, передача, списання, модернізація, прийняття до обліку, інвентаризація, нарахування амортизації.

Програмою передбачено розподіл нарахованої за місяць суми амортизації між кількома об'єктами аналітичного обліку або рахунками. Для основних засобів, використовуваних не постійно (сезонно), амортизація може нараховуватися із застосуванням графіків.

Облік грошових операцій в «1С 8»

Облік руху готівкових (безготівкових) грошових коштів повністю автоматизований, включаючи операції, пов'язані з обміном валюти. В «1С 8» автоматизовані всі розрахунки з контрагентами, підзвітними особами. Причому розрахунки з контрагентами здійснюються як у гривнях, так і в іноземній валюті.

Облік виробництва

У програмі «1С бухгалтерія» автоматизований розрахунок собівартості послуг і продукції, що випускається як основним, так і допоміжним виробництвом. Усі виробничі операції можуть автоматично відображатися в бухгалтерському (податковому) обліку.

Облік виробництва в «1С 8» включає:

 • облік витрат сировини (матеріалів), готової продукції, незавершеного виробництва;
 • облік матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, власного (давальницької) сировини;
 • облік витрат виробництва, розрахунок планової і фактичної собівартості методом відображення непрямих витрат;
 • облік спецодягу та інших малоцінних необоротних активів.

Облік зарплати в «1С 8»

У програмі «1С 8» облік заробітної плати включає:

 • Нарахування та виплата зарплати.
 • Кадровий облік.
 • Нарахування податків і внесків, нарахованих із фонду оплати праці підприємства (організації).

Для автоматичного розрахунку зарплати, нарахувань і утримань, передбачена окрема підсистема, що входить до складу «1С: Бухгалтерія 8 для України». Автоматизоване ведення всіх взаєморозрахунків з працівниками (виплата зарплати, депонування тощо), розрахунок всіх обов'язкових внесків та податків, передбачених законодавством України, базою оподаткування для яких є фонд зарплати працівників організацій і підприємств.

Програма дозволяє автоматично формувати відповідні регламентовані звіти в фонди соціального страхування, Пенсійний фонд. При виконанні розрахунків програма дозволяє враховувати наявність у штаті співробітників підприємства податкових нерезидентів та інвалідів.

В програмі «1С» може вестися облік руху персоналу, в т. ч. облік сумісників, можуть автоматично формуватися необхідні форми звітності по праці.

Схема руху даних при автоматичному розрахунку заробітної плати наведена нижче:

Нова версія програми: «1С бухгалтерія 8»

Якісно нове прикладне рішення «1С» — це програма «1С бухгалтерія 8», купити її ви можете в компанії «Бізнес-Архітектор», достатньо зателефонувати нам та виписати рахунок на оплату.

Для переходу з інших версій «1С» на нову версію, розробниками програми передбачені кошти для перенесення даних. Для тих клієнтів, які хочуть купити «1С бухгалтерія 8», надаються знижки та спеціальні умови, зокрема при переході з версії 7.7 передбачена знижка в розмірі до 50 % від вартості нової версії. Якщо ви ще не прийняли рішення купити «1С бухгалтерія 8» — замовте безкоштовну презентацію програми «1С 8», щоб розвіяти всі сумніви.

Переваги «1С: Бухгалтерії 8»

Програма «1С: Бухгалтерія 8» має незаперечні переваги в порівнянні з попередньою версією — «1С 7.7»:

 • Програма «1С 8» дозволяє вести в рамках єдиної інформаційної бази облік декількох організацій, індивідуальних підприємців, господарська діяльність яких пов'язана. Ця функція програми істотно заощаджує час бухгалтера на введення інформації, так як у поточній роботі з'являється можливість використання загальної інформаційної бази: списки товарів, складів, працівників, ділових партнерів (контрагентів) та ін. При цьому бухгалтерський облік і регламентована звітність ведеться для кожної фірми окремо, в залежності від системи оподаткування (спрощену, загальною). Завдяки цій особливості програми «1С: Бухгалтерії 8» вона може з однаковим успіхом застосовуватися в невеликих компаніях (фірмах) і у великих холдингах, які мають складну організаційну структуру.
 • В «1С: Бухгалтерії 8» для ведення податкового та бухгалтерського обліків використовуються окремі плани рахунків.
 • Автоматизований облік многопредельного виробництва та діяльності з давальницькою сировиною.
 • У новій версії «1С» існує можливість ведення обліку поворотної тари та комісійної торгівлі.
 • Підтримується облік виробничої діяльності індивідуальних підприємців, які сплачують єдиний податок.
 • «1С 8» розширені можливості програми по індивідуальній настройці типових операцій, маються на увазі засоби введення часто застосовуються бухгалтерських проводок. У новій версії «1С» цей досить ефективний інструмент автоматизації обліку при необхідності швидко настроюється користувачем.
 • Ергономічний інтерфейс нової версії програми «1С» робить доступними можливості цього сучасного програмного продукту навіть для невеликих підприємств і організацій.