Єдина Країна! Єдина Країна!
Детальне порівняння «1С: Бухгалтерії 8» з «1С: Бухгалтерією 7.7»

Title

«1С:Бухгалтерія 8» vs «1С:Бухгалтерія 7.7»

Або

«вісімка» краще «сімки»

Незважаючи на те, що програма «1С: Бухгалтерія 8» існує вже близько п'яти років, у багатьох користувачів «1С: Бухгалтерія 7.7» є сумніви з приводу переходу на нову версію програми. Основні причини небажання переходити на 8 версію «1С: Бухгалтерія», як правило, схожі: звична робота з програмою, знайомий зовнішній вигляд, боязнь переходу на нову програму, невиправдані витрати на нову програму.

Варто звернути увагу, що ефективність використання нової версії програми відзначають саме ті бухгалтери, які раніше працювали саме в «1С: Бухгалтерії 7.7».

Детальніше розглянемо функціональні можливості програми «1С: Бухгалтерія 8», які відрізняються від «1С: Бухгалтерії 7.7». Почнемо з того, що восьма версія зберігає спадкоємність з «1С: Бухгалтерією 7.7», в новій версії програми реалізовані всі ті функції, яких не вистачало в «сімці».

Облік торгових операцій

Для обліку товарів, матеріалів, готової продукції використовується загальний довідник – «Номенклатура», який дозволяє враховувати нюанси ведення обліку діяльності двох і більше організацій в одній програмі.

Одна і та ж позиція номенклатури для різних організацій може бути і продукцією, і товаром, і матеріалом.

У новій версії можна вести облік по складах: в кількісному, і кількісно-сумовому вираженні. Складський облік можна відключити, якщо в цьому немає необхідності. Підтримується ведення партійного обліку, можна використовувати методи ФІФО і ЛІФО.

У програмі ведеться облік товарів у роздріб за цінами продажу, використовуючи рахунок 285 «Торгова націнка», яка може розраховуватися автоматично наприкінці місяця.

При зміні роздрібних цін можна провести переоцінку товарів через документа «Переоцінка товарів у роздробі».

У «1С: Бухгалтерія 8» з'явилася можливість ведення обліку товару в автоматизованих і неавтоматизованих торгових точках. Облік товарів можна вести використовуючи як вартість придбання, так і по вартості продажу.

У восьмій версії реалізована функція ведення обліку поворотної багатооборотної тари з 2 видами: невласної (надалі повертається постачальнику), і власної (яка віддається покупцеві). Відповідно, при проведенні операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями у програмі враховується специфіка оподаткування.

Роздрібна торгівля

«Вісімка» підтримує відображення роздрібних продажів в оперативному режимі, так і відображає реалізацію за підсумками інвентаризації. Підтримується ведення обліку товарів у роздрібній торгівлі: за роздрібними цінами та за закупівельними цінами. В сьомий бухгалтерії , наприклад, товари в роздрібній торгівлі обліковуються виключно в роздрібних цінах, тобто в цінах продажу.

Робота з цінами

«1С: Бухгалтерія 8» дозволяє працювати з декількома типами цін: закупівельну, оптової або дрібнооптової, роздрібної і т. п. Причому, у програмі, будь контрагенту можна присвоїти певну категорію цін, які можна створити будь-яку кількість. Використовуючи таку схему роботи набагато простіше і зручніше відобразити операції реалізації і надходження. У «сімці» задаються жорсткі типи цін у довіднику «номенклатура», періодичної є тільки роздрібна ціна.

Зверніть увагу, в «1С:Бухгалтерії 8» автоматизовані операції обліку поворотної багатооборотної тари вже з урахуванням специфіки оподаткування операцій з поворотною тарою, взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками. Тоді як у сьомій версії такі операції не автоматизовані.

Банківські та касові операції

У восьмій версії «1С: Бухгалтерія» реалізована можливість аналітики в розрізі статей руху грошових засобів по банківських і касових операцій, тоді як у сьомій версії статті руху грошових коштів - відсутні.

Додана підтримка розрахунків з підзвітними особами: готівкою (через касу), та через банк (використовуючи платіжні картки). Відображаються такі оплати в документі «Авансовий звіт», в якому є окремий розділ.

Основні засоби

При нарахуванні амортизації основних засобів у «вісімці» здійснена можливість розподіляти суму амортизації за різними рахунками і статтями витрат відповідно з зазначеними коефіцієнтами, додана функція вказівки сезонних графіків нарахування амортизації. Тоді як у сьомій версії існує можливість вказати тільки один рахунок і статтю витрат.

Розрахунки з контрагентами

Розрахунки ведуться як з договорів, так і з деталізацією за окремими документами.

У «1С: Бухгалтерія 8» реалізований настроюється аналітичний облік за рахунками розрахунків.

Оформлюючи документи на надходження і реалізації, бухгалтер може використовувати як загальні ціни для всіх контрагентів, так і індивідуальні для конкретного договору.

Восьма версія дозволяє провести аналіз заборгованості за кожною витратної і прибуткової накладної, а також, по кожному надійшов або виданим авансом.

Зарплата і кадри

У «1С: Бухгалтерія 8» автоматизований ділянку кадрового обліку, який дозволяє використовувати документи відрядження, звільнення, наказ про прийом, кадрового переміщення і т. д. По нарахуванню заробітної плати, можна створювати довільну кількість видів нарахувань і вказувати способи розрахунку: відсоток, фіксовану суму, тарифну ставку і т. д. В програмі можна задати додаткові параметри утримань, наприклад, аліменти.

У програмі автоматизований ділянку виплати заробітної плати працівникам організації або через касу, або перерахуванням на банківські картки. У програмі реалізовані розрахунки внесків до фондів, що підлягають перерахуванню до бюджету, а необхідні платіжні документи по платіжної відомості на виплату зарплати формуються автоматично.

Облік виробництва

Ведення обліку виробництва в «1С: Бухгалтерія 8» доповнилося безліччю нових документів. У старій версії основним і єдиним документом по виробництву була «Калькуляція». В «1С:Бухгалтерія 8» з'явилися такі документи: «вимога — накладна» (списання МПЗ), «звіт виробництва за зміну», «акт про надання виробничих послуг». Налаштований облік зворотних відходів, є можливість вести випуск продукції за давальницькими схемами, підтримується облік випуску напівфабрикатів, розрахунок собівартості по підрозділам. Для обліку непрямих витрат передбачені різні методи списання їх на собівартість випущеної продукції (послуг): за плановою собівартістю, по обсягу випуску, по фонду зарплати, по матеріальним витратам. Автоматизований облік зустрічних послуг, які надані виробничими підрозділами організації.

Податковий облік

У восьмій версії «1С: Бухгалтерія» ведеться облік податку на прибуток за видами діяльності податкової, так і за статтями податкових декларацій. У програмі з'явилися документи, що дозволяють змінювати податкове призначення запасів або витрат. Які надають можливість автоматично сформувати коригуючі проводки з податку на додану вартість (ПДВ), по валових витрат (або доходів), і т. д.

Крім регламентованих звітів, у «1С:Бухгалтерія 8» додана така звітність: форма №1-ПВ (звіт з праці), форма №3-ПН (звіт про наявність вакансій), форма №6-ПВ (звіт по кількості працівників), форма №5-ПН (звіт про прийнятих працівників), форма №10-ПІ (звіт щодо працевлаштування і зайнятості інвалідів), а також звіт суб'єкта малого підприємництва (фізичні особи, платника єдиного податку) та ін

Варто звернути увагу на наявність у «1С: Бухгалтерія 8» універсального звіту, який дозволяє формувати звіти практично за будь-якими даними довідників, реєстрів або документів з використанням широкого діапазону параметрів.

Явною перевагою «вісімки» є гнучкі налаштування індивідуально для себе, не залучаючи програміста, які роблять роботу бухгалтера ще зручніше. У програмі згрупована інформація, яка відповідає розділами обліку. У кожному такому розділі представлені всі необхідні довідники, документи, звіти. При вмиканні панелі функцій бухгалтер може переглянути документи у вигляді наочної схеми роботи.

«1С:Бухгалтерія 8» дозволяє гнучко налаштовувати стандартні бухгалтерські звіти. Групувати і деталізувати дані можна: за субрахунками і субконто; по створеним групам довідників. Крім того, будь-яка, вподобана настроювання звіту може бути збережена, її можна назвати, і вибирати при подальшій роботі зі звітами.

Нові засоби контролю та сервісу

У «1С: Бухгалтерія 8» встановлено режим перевірки співвідношень показників податкових декларацій, який дозволяє знаходити методичні та арифметичні помилки, допущені користувачами при формуванні та складанні звітів. Налаштований контроль взаємної ув'язки даних і між розділами однієї звітної форми, і між різними формами звітності. Користувачеві моментально показується, в яких показниках виявлено розбіжності, які ведуть до помилок у звітності.

Експрес-перевірка ведення обліку " забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку і законодавству, виявляє помилки у веденні обліку, показує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації по їх виправленню.

Нові звіти по закриттю місяця підвищують прозорість ряду завершальних операцій, зокрема розрахунку собівартості і т. п.

У процесі виконання завершальних операцій відбувається збереження всіх проміжних розрахунків, які можна проаналізувати з допомогою спеціальних звітів — з різним ступенем деталізації, у різних розрізах. У результаті користувачеві показується зв'язок введених ним даних з результатами розрахунків.

Початок роботи з «1С:Бухгалтерією 8»

Для старту роботи з восьмою версією «1С: Бухгалтерія», користувачі сьомої версії можуть перейти, тобто зробити апгрейд. При апгрейді (переході) програмного забезпечення з версії 7.7 на 8-ю, ви отримуєте нову програму за ціною зі знижкою, розміром вартості придбаної Вами програми версії 7.7 (але не менше половини вартості нової програми). При цьому сама 7.7 версія програми залишається у вас.

А щоб не переносити дані зі старої програми в нову в ручному режимі, в «1С:Бухгалтерія 8» є механізм перенесення залишків рахунків і документів.

Навчання роботі з «1С: Бухгалтерією 8»

Принципи ведення обліку в «1С: Бухгалтерії 8» аналогічні 7.7. Почати роботу і розібратися з новими функціями допоможе «Стартовий помічник», в якому міститися інструкції і корисні поради для користувачів по роботі з програмою.

Послідовне виконання інструкцій, допоможе бухгалтеру без проблем заповнити дані по організації, налаштувати облікову політику, заповнити довідники, і освоїти основні операції господарської діяльності. В «1С:Бухгалтерія 8» формується звіт, який дозволяє аналізувати введені проводки, а також будувати бухгалтерський баланс.

На сьогодні в програмі «1С: Бухгалтерія 8» успішно ведуть бухгалтерський і податковий облік велика кількість компаній різної величини з різних сфер діяльності. При цьому компанія «1С», постійно розвиває програму, з метою підвищення зручності роботи і ергономічність.

Перехід на «1С:Бухгалтерія 8» суттєво спростить процес ведення обліку підприємства, прискорить роботу, підвищить результативність роботи і знизить витрати на обслуговування програми в майбутньому.

Процес переходу з сьомої версії на восьму можна охарактеризувати як процес переходу від складного до простого. Всі побажання та доопрацювання, які просили користувачі, що були реалізовані в програмному забезпеченні «1С: Бухгалтерія 8» як речі природні і прості. І, що дуже важливо, програма, яка існує близько п'яти років, показала себе продуктом надійним і зручним.