Єдина Країна! Єдина Країна!
У нас можна:
Отримати консультацію
Замовити демонстрацію

1С:Бухгалтерія 8» vs «1С:Бухгалтерія 7.7»

Таблиця порівняння «1С: Бухгалтерія 8» з «1С: Бухгалтерією 7.7»
1С: Бухгалтерія 8 1С: Бухгалтерія 7.7
Ведення обліку декількох організацій

В одній інформаційній базі можливе ведення обліку кількох компаній. У такому разі списки товарів, контрагентів і статей витрат - загальні для всіх компаній. Що виключає дублювання даних для різних організацій.

Під час роботи в програмі не потрібно перемикатися між двома і більше інформаційними базами для ведення обліку.

Облік кожної організації ведеться в окремих інформаційних базах.

В кожній базі свої довідники і їх необхідно вносити в кожну базу окремо.

Панель функцій

На панелі функцій наочно показаний алгоритм роботи схематично за операціями, які використовуються найчастіше. За допомогою панелі функцій можна легко і швидко знайти необхідні облікові дані або звіти.

Знайти необхідний документ або звіт – можна тільки за допомогою меню. Щоб відобразити в обліку господарську операцію необхідно пам'ятати, де саме в меню знаходиться потрібний звіт.

Звітність
Робота з багатосторінковими формами

Багато звітних форм - багатосторінкові і містять кілька розділів.

Всі розділи складного звіту доступні в однією екранній формі – користувач легко і швидко може перейти на потрібний розділ звіту для його заповнення та перегляду.

Кожен розділ складного звіту потрібно відкрити в окремому вікні. Щоб перейти до заповнення чергового розділу, доводиться зберігати внесені дані поточного розділу, а потім відкривати новий розділ.

Ручне коректування показників

Можна вносити коректування показників звітів, які заповнені автоматично. Налаштовані коригування збережуться і надалі при автоматичному заповненні звітності.

Можна виправляти показники звітів, заповнені автоматично, але вони не враховуються у подальшому при автоматичному заповненні звітності.

Планування підготовки і здачі звітів, сплати податків

Календар бухгалтера складає план роботи з підготовки звітів і сплати податків. У ньому наочно показано терміни здачі звітів, оплати авансових платежів, податків, календар нагадує про терміни при наближенні відповідних подій.

Не наданий сервіс контролю термінів платежів.

Перевірка заповнення звітності

Автоматично перевіряється правильність заповнення звітів за найбільш важливими формами. При виявленні невідповідностей показників звітності користувач бачить повідомлення невідповідності.

Немає автоматичної перевірки правильності заповнення звітності.

Закриття місяця

В програмі створена група звітів «Довідки-розрахунки», що пояснює результати процедур по завершенню місяця, виконуються автоматично. У цих звітах наочно демонструються способи розрахунку від початкових даних до формування проводок, а також, з їх допомогою спрощується контроль за результатами по закриттю місяця. Довідка-розрахунок може створюватися в будь-який час за будь-який період.

По закриттю місяця формується зведений звіт. Звітність можна сформувати знову тільки при повторному перепроводении документа «Закриття місяця».

Управління рахунками обліку

Рахунки бухгалтерського обліку зазначаються безпосередньо в документі, причому налаштовані значення підставляється автоматично.

Рахунки обліку в більшості документів задані жорстко і не підлягають зміні бухгалтером.

Перегляд і редагування проводок

Програма дозволяє легко зробити аналіз сформованих проводок і, в разі необхідності, внести в них корективи.

Коректування проводок можлива тільки при використанні конфігуратора. Скоригований документ при перепроведенні не зберігає зміни.

Аналіз і контроль
Аналіз даних використовуючи стандартні бухгалтерські звіти

Можна згрупувати і деталізувати дані по субрахунках і об'єктах аналітичного обліку (субконто),так і за окремими їх властивостями (реквізитами).

Деталізувати звіти можна тільки за субрахунками і субконто. Не реалізована підтримка групування та деталізації по реквізитах субконто.

Оперативне відображення інформації

«Монітор бухгалтера» дозволяє оперативно відображати найбільш важливу інформацію, а також показує залишки на розрахунковому рахунку та в касі, поточне значення дебіторської і кредиторської заборгованості, терміни здачі звітів і сплати податків. «Монітор бухгалтера» надає можливість приймати рішення на підставі оперативної інформації.

Не реалізована можливість оперативно відображати найбільш важливу інформацію.

Експрес-перевірка ведення обліку

Експрес-перевірка ведення обліку робить перевірку даних, чи відповідають вони закладеної методології обліку і законодавству, допомагає у виявленні помилок ведення обліку, дає підказки щодо можливих причин виникнення помилок, рекомендує, як їх виправити, а також формує докладний звіт, в якому детально описуються виявлені помилки

Відсутня експрес-перевірка.

Налаштування аналітичного обліку
Деталізація розрахунків з контрагентами

Можна провести аналіз заборгованості по кожній видатковій або прибуткової накладної, по кожному надійшов або виданим авансом.

Облік ведеться тільки в цілому за договорами.

Партіонний облік

Для оцінки матеріальних запасів можна використовувати метод FIFO.

Доступний тільки облік за середньої вартості.

Банк і каса
Різні способи оплати

Для роздрібної торгівлі підтримуються різні способи оплати.

Передбачено ведення обліку з оплати платіжними картками, банківськими кредитами або готівкою.

Немає підтримки оплати платіжними картками та банківськими кредитами.

Розрахунки з підзвітними особами

Підтримка розрахунків з підзвітними особами як готівкою через касу та через банк, використовуючи платіжні картки.

Підтримуються розрахунки тільки готівкою через касу.

Торгівля
Облік товарів в роздрібній торгівлі

Товари в роздрібній торгівлі обліковуються за ціною придбання, так і за ціною продажу. У другому випадку автоматично враховується торгова націнка.

Облік товарів в роздрібній торгівлі ведеться тільки за цінами придбання.

Списання вказаної вартості списання

Вартість списання товарів (матеріалів) при реалізації (передачі у виробництво) в документі можна вказати точно. Тоді при проведенні цю суму можна буде змінити.

Це підвищує керованість системою, і покращує інтеграцію з торговими програмами.

Сума списання товарів і матеріалів розраховується автоматом і не підлягає коригуванню вручну.

Виробництво
Облік готової продукції

Вести облік готової продукції можна, використовуючи рахунок 26 «Випуск продукції (робіт, послуг)», так і без нього.

Облік готової продукції ведеться, тільки використовуючи рахунок 26.

Допоміжне виробництво

Автоматизоване ведення обліку діяльності допоміжного виробництва.

Не підтримується облік діяльності допоміжного виробництва.

Облік зворотних відходів

Реалізований облік зворотних відходів при передачі з виробництва.

Не підтримується облік зворотних відходів.

Зручна робота з програмою
Настройка подання списків

Всі довідники та документи в програмі відображені у вигляді списків. Форма кожного списку налаштовується відповідно до переваг користувача: змінити послідовність колонок, видалити або розгорнути необхідні колонки.

Форми списків довідників і документів задані жорстко і не підлягають зміні бухгалтером.

Відбір і сортування в списках

У списках документів і довідників дані можна відібрати за значенням одного або декількох полів, а також відсортувати в заданому порядку.

Підтримується тільки установка відбору в загальних журналах документів і окремих довідниках.

Для того, щоб отримати довільну вибірку або сортування необхідно розробляти спеціалізований звіт.

Друк списків

Будь-список можна надрукувати або зберегти в різних форматах для наступних аналізу та друку.

Списки можна надрукувати лише в межах жорстко заданої звітності, які можна налаштувати.

Швидке введення даних з довідника

Для швидкого введення даних у документ достатньо почати вносити в поле перші літери, не відкриваючи довідника. 1С: Бухгалтерія 8 допоможе вибрати значення з існуючих варіантів. Крім цього, можна вибирати контрагентів по ІПН, а банки – по МФО.

Щоб ввести дані з довідника потрібно відкривати довідник для вибору.

Робота в офісі та вдома

Здійснена можливість роботи з даними однієї інформаційної бази в будь-якому зручному місці: в офісі, вдома, у віддаленому підрозділі. Роботу з базою одночасно можна вести в різних місцях. Введені дані з'єднуються в одну спільну інформаційну базу.

Робота з розподіленою інформаційною базою підтримується тільки в разі придбання, встановлення та налаштування спеціальної компоненти.

Стартовий помічник

«Стартовий помічник» на початку роботи з програмним забезпеченням, організовує покроковий введення всіх необхідних даних: відомості про організацію, налаштування облікової політики, налаштування програми і т. д. Після закінчення роботи «Стартового помічника» можна відразу вводити документи в базу.

Дані про облікову політику та інші налаштування бухгалтер вводить самостійно.

Швидке освоєння

«Посібник по швидкому освоєнню» допоможе самостійно освоїти програму. Посібник являє собою невеликий наскрізний приклад, від початку ведення обліку до формування бухгалтерської звітності і дає уявлення про основні поняття по роботі з програмою, допомагає виробити корисні навички.

Самостійно освоїти програму можна з допомогою «Путівника», в якому знаходиться інформація про основні розділи обліку, але не включає наскрізний приклад.

Поради користувачам

Поради користувачам супроводжують роботу бухгалтера по всій програмі і допомагають відповісти на питання: «Як це зробити?». Поради розраховані на початківців користувачів, тому включають в себе відповіді на питання щодо введення нових документів, як відображати надходження товару і т. д.

Аналогічного механізму немає.

Помічник обліку ПДВ

«Помічник з обліку ПДВ» проводить користувача по всім етапам формування даних для складання декларації по ПДВ. Він контролює послідовність виконання регламентних операцій по ПДВ і допомагає заповнити декларацію.

Відсутній «Помічник з обліку ПДВ».

Помічник по обліку зарплати

«Помічник з обліку зарплати» допоможе покроково виконувати дії, щодо нарахування та виплати зарплати і їх відображенні в обліку.

Він показує список останніх введених даних по заробітній платі та кадрів, а також нагадує, на чому ви зупинилися.

Не передбачено «Помічника по обліку зарплати».

Розвиток програми

Програма розвивається вже близько 5 років. За цей час в ній реалізовано численна кількість побажань і зауважень користувачів. Програма успішно працює в організаціях різного масштабу і розвивається далі.

Основний напрямок розвитку 1С Бухгалтерії 8 – підвищення зручності роботи бухгалтера.

Програма не розвивається, вносяться тільки зміни в функціонал програми при зміні законодавства.